Изложители | ВСЕЛЕНА ЗДРАВЕ


ИЗЛОЖИТЕЛИ

В изложение ВСЕЛЕНА ЗДРАВЕ могат да участват компании и организации от следните браншове (както и от други непосочени области, при условие, че имат отношение към сферата на здравеопазването и здравословния начин на живот):


    - ЗДРАВНИ И МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТРОВЕ, БОЛНИЦИ, ЛАБОРАТОРИИ

    - СПЕЦИАЛИЗИРАНИ КАБИНЕТИ И КЛИНИКИ

    - ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ, ОТС ПРОДУКТИ, ПРОБИОТИЦИ И ДР.

    - АЛТЕРНАТИВНА МЕДИЦИНА - ЦЕНТРОВЕ, ПРОДУКТИ, ПРАКТИКИ, ХОМЕОПАТИЯ

    - ЗДРАВОСЛОВНО ХРАНЕНЕ - НУТРИЦИОЛОГИЯ, ДИЕТОЛОГИЯ, ДИЕТЕТИКА,

      ХРАНИТЕЛНИ РЕЖИМИ

    - БИОХРАНИ, БИОНАПИТКИ, БИОПРОДУКТИ, БИЛКИ

    - РЕХАБИЛИТАЦИОННИ И СПА ЦЕНТРОВЕ

    - МЕДИЦИНСКО, СПОРТНО И РЕЛАКС ОБОРУДВАНЕ ЗА ДОМАШНА УПОТРЕБА

    - ЗДРАВНО ЗАСТРАХОВАНЕ, ЗДРАВЕН ТУРИЗЪМ

    - ДУХОВНИ ПРАКТИКИ ЗА ЗДРАВЕ И ХАРМОНИЧЕН НАЧИН НА ЖИВОТ

    - БИОКОЗМЕТИКА И АРОМАТЕРАПИЯ

    - СПОРТНИ ЦЕНТРОВЕ И АКТИВЕН НАЧИН НА ЖИВОТ

    - ЗДРАВНА ЛИТЕРАТУРА - ИЗДАТЕЛСТВА, КНИГИ, ПЕРИОДИЧНИ ИЗДАНИЯ

    - ХОСПИСИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГРИЖИ ЗА ВЪЗРАСТНИ ХОРА


Посетители - Златни пясъциКОЙ ПОСЕЩАВА ВСЕЛЕНА ЗДРАВЕ?

Форумът е насочен към широка-та аудитория, интересуваща се от възможности за здравосло-вен живот, начини и форми за опазване и възстановяване на здравето. Той цели да задоволи потребностите от информира-ност на хора в обширен възрас-тов диапазон и с различен со-циален статус и стил на живот, като условно могат да се обосо-бят следните целеви групи:


    - ХОРА, ПРИВЪРЖЕНИЦИ НА ЗДРАВОСЛОВНИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ И ИНФОРМИРАНИЯ

      ЛИЧЕН ИЗБОР ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗДРАВЕТО

    - ХОРА СЪС ЗДРАВОСЛОВНИ ПРОБЛЕМИ

    - ХОРА ОТ ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ

    - БРЕМЕННИ ЖЕНИ И РОДИТЕЛИ НА МАЛКИ ДЕЦА

    - ХОРА, ЖЕЛАЕЩИ ДИРЕКТЕН ДОСТЪП ДО ПОСЛЕДНИ ПОСТИЖЕНИЯ, НОВИ УСЛУГИ И

      ПРОДУКТИ, ЛИЧНИ СРЕЩИ С КОНСУЛТАНТИ, ЕКСПЕРТИ, ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ТЪРГОВЦИ

    - МОДЕРНИ И АКТИВНИ ХОРА, ЖЕЛАЕЩИ ДА БЪДАТ ВИНАГИ ИНФОРМИРАНИ

    - ХОРА С НАДНОРМЕНО ТЕГЛО И СМУЩЕНИЯ В ХРАНИТЕЛНИЯ РЕЖИМ

    - ХОРА С ИНТЕРЕС КЪМ АЛТЕРНАТИВНИ МЕТОДИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗДРАВЕТОПосетители - Златни пясъци