Допълнително оборудване | ВСЕЛЕНА ЗДРАВЕ


Допълнително оборудване

За осмото издание на Среща-договаряне Храни и напитки за туризма, ще бъде осигурено допълнително кухненско оборудване и посуда за хотел Калина гардън.

За нуждите на участниците ще бъде осигурен втори конвектомат.
Възможно е допълнително да бъде наето специфично оборудване и посуда, при изрично посочване в заявките на участниците.

Надяваме се с тази стъпка да преодолеем възникналото неудобство в кухнята при предишните издания на събитието.